Brněnská laťka v tisku

Brněská laťka je krátce minulostí a již vyhlíží na 24.ročník, když si můžete přečíst, jaké byly ohlasy v médiích na 23.ročník. Brněnský deník před Brněskou laťkou píše… Brněnský deník po Brněnské laťce…. Brněská laťka na ČT píše…