Brněnská laťka v tisku

Brněská laťka je krátce minulostí a již vyhlíží na 24.ročník, když si můžete přečíst, jaké byly ohlasy v médiích na 23.ročník.

Brněnský deník před Brněskou laťkou píše…

Brněnský deník po Brněnské laťce….

Brněská laťka na ČT píše…

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Podívejte se na

Další aktuality