Brněnská laťka v tisku

Brněská laťka je krátce minulostí a již vyhlíží na 24.ročník, když si můžete přečíst, jaké byly ohlasy v médiích na 23.ročník.

Brněnský deník před Brněskou laťkou píše…

Brněnský deník po Brněnské laťce….

Brněská laťka na ČT píše…

Podívejte se na

Další aktuality